Dansk: Spørgsmål vi ofte får – og svarene

Hvordan bliver mine offset-penge brugt?

Sådan bruger TroFaCo dine offset-penge.

 

Hvis du køber offsets gennem TroFaCo går en del af pengene (normalt 3USD/ton CO2) til de lokale. De har en egen bankkonto med vores partner, som deres penge sættes ind på. Så betaler partneren hvert år, alt efter hvor meget træerne er groet. Og det måler vi (se mere om det, i et andet spørgsmål). En anden del af pengene går netop til at måle denne vækst. TroFaCo’s specialist kommer rejsende og tager rundt til alle plantninger, sammen med partneren. Der undersøger de også, hvordan de lokale synes om samarbejdet, hvordan de bruger pengene o.s.v.. De bruger omkring to person-dage hvert sted. En tredje del af betalingen går til at betale vores og partnerens ansatte. Hvis der er noget tilbage, bruger vi det til at udvide i andre dele af de lande vi er i, eller eventuelt i et nyt land. TroFaCo er en social-økonomisk virksomhed og skal ikke betale overskud til nogen, men bruge indtægter til at øge vores postive klima-effekt.

Jeg har hørt, at mange nyplantede træer dør. Hvad gør I så?

Der bliver plantet nye træer, hvis nogle dør

Hvis nogle af ‘jeres’ træer dør indenfor et år, planter de lokale nye på samme sted. Det siger deres kontrakt med vores partner, at de skal. Hvis nogle træer dør, når de er ældre, finder vi nogle tilsvarende til jer et andet sted. Og vi fortæller nøjagtigt hvor det er. Men det er sjældent, det sker, for vi sørger for at træerne bliver platet og passet godt.

Hvilke slags træer planter TroFaCo og jeres partnere?

Hvilke arter af træer planter jeres partnere. Er det træer til tømmer, eller hvilke?
Vores partnere planter de træer, de lokale vil have.

TroFaCo og vores partnere overlader det til de lokale at bestemme, hvilke træer de vil have. Ofte vælger de en blanding af arter, selv i den samme plantning.

Nogle træer, som for eksempel mango eller tamarind kan de få frugter fra. De kan spises eller sælges på markedet. Vi støtter, at den slags træer plantes ved en skole eller et tempel/en kirke, hvor fordelene deles af mange. Nogle arter af træer giver gratis medicin. Det gælder f.eks. Neem og Moringa. Dem kan alle bruge.

Hvis nogen spørger, om de kan få klima-penge til kommercielle plantager af frugttræer eller f.eks. gummitræer eller kaffebuske, siger vi høfligt ‘nej’.

Fordi de lokale får træer de kan bruge, tager de godt vare på dem. Dette bliver bliver stærkere af, at de også bestemmer, hvor træerne skal stå og hvordan de, sammen,  vil bruge indtægterne fra salget af offsets.

Vi planter kun træer på jord, der ikke bruges til produktion af mad Det kan være langs en vej, rundt on en skole eller en kirke/et tempel, eller lignende.

Er TroFaCo tilknyttet et standard system for verifikation?

TroFaCo har sin egen dokumentation. Det er bedre for lokalsamfundene, og det giver mere brugbar information.

TroFaCo er sammen med sine partnere effektiv til at levere udvikling til lokalsamfundene og samtidigt levere præcis information til dig. Det skyldes, at vi bruger dokumentation vi selv har udviklet til formålet, i stedet for at bruge en standard, som Voluntary Carbon Standard eller Gold Standard.

Det er der tre gode grunde til:

  1. Udvikling af klimaprojekter under de eksisterede standarder koster over 200.000 USD pr projekt. Derudover kommer omkostninger til verifikation. For at kunne ‘bære’ denne omkostning skal sådanne projekter være store. Og der bliver ikke mange penge til overs for de lokale.
  2. Vi arbejder med træer. De er nemme at se. Derfor kan vi vise med billeder, hvordan træerne gror. Vi mener det også mere interessant og inspirerende end en rapport.
  3. De eksisterende standarder for træ-baserede offsets kræver at man arbejder med velkendte arter af træer. Vi arbejder med lokale arter, og brug af ‘standard’-arter ville udelukke mange af de slags træer, som landsbyerne gerne vil have.

Det var den korte version. Her lægger vi lidt mere på:

Om 1.: Fordi vores dokumentation er effektiv men prisbillig kan vi også plante ret små grupper af træer, f.eks. ved en skole. Og fordi vores omkostninger er lave kan vi betale 20-30% af den pris, køber betaler, videre til lokalsamfundene. Og vi synes dokumentationen er uovertruffen. Man kan se sine træer på en hjemmeside eller i virkeligheden, hvis man rejser ud. Enhver er velkommen. Kortet på hjemmesiden fortæller nøjagtigt, hvor træerne står. Det gør det certifikat enhver køber får, også. Hvis du vil ud og se, så lad os hjælpe med det praktiske. Og du kan altid spørge om mere information, om hvordan vi gør, eller snakke med landsbyboerne.

Hvis vi skulle lave store projekter (til at dække omkostningerne ved at bruge en standard) ville vi skulle plante store arealer. Det er er svært at finde sådan nogle, som er ledige. Der har været tilfælde, hvor man har udført ‘offset’ projekter ved at rydde skov for at plante ‘klimatræer’, eller hvor lokalsamfund har fået frataget jord til samme formål. Vi undgår disse farer ved at lade lokalsamfund udpege, hvor der kan plantes enten større plantninger eller selv relativt små grupper af træer.

Om 2: Vores dokumentation viser billeder, som har GPS-koordinater (viser nøjagtigt hvor billedet er taget) og tidsangivelser. Dem viser vi på et kort på en hjemmeside. Dette betyder, at hver køber kan se ‘sine’ træer med sit navn på (eller logo, hvis køberen er en organisation). Dette betyder også, at det er umuligt at sælge de samme klimatræer flere gange; noget som desværre er sket i nogle tilfælde.

Lokalsamfundene udpeger, hvor der skal plantes. Vi accepterer kun områder, der er øde allerede ved planlægningen. Og vi tager billeder inden plantningen.

Om 3: Lokalsamfundene får flest fordele fra træerne og de produkter man kan få fra dem. Ved de nuværende, lave priser for offsets er indkomsten herfra betydeligt mindre, omend stadig pæn. Hvis vi brugte en standard og derfor måtte begrænse os til velkendte træarter, ville der være betydeligt færre fordele, og derfor mindre interesse og mindre lokalt ejerskab. Alle slags træer absorberer CO2 og vi kan måle på alle slags træer og udregne køberens CO2 offset.

Vil TroFaCo overveje at tilknytte sig en standard?

Selvfølgelig! Hvis der opstår en standard, som løser de tre problemer vi nævner ovenfor, så vil vi overveje det. Vi kan også overveje det, hvis en af vores partnere er i stand til at plante og markedsføre meget store plantninger og eventuelt bundte dem i et klimaprojekt undr en eksisterende standard

Back To Top