Arapai Primary School, Soroti – 2

Teak: 70

Markhamia: 250

Terminalia: 230

Ashok: 20

Pine: 120

Mango: 30